Child pages
  • Termistö

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Termistö

Table of Contents
1style:bullet
indent20
minlevel4

#Identtiset kaksoset

Samamunaiset kaksoset, yksimunaiset kaksoset. Identtisillä kaksosilla tarkoitetaan samaa geeniperimää kantavia kaksosia. Kaksoset ovat kehittyneet samasta, hedelmöittymisen jälkeen jakautuneesta munasolusta. Kaksosten identtisyys mahdollistaa kaksostutkimuksen, jolloin voidaan erotella perinnöllisten ja ympäristöllisten tekijöiden vaikutusta mm. erilaisiin kansantauteihin.

#Monikeskustutkimus

Monikeskustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jota aineiston kattavuuden parantamiseksi tehdään useassa eri paikassa (usein eri maissa) samanaikaisesti.