Child pages
  • Kevät 2011
65 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analyysi II
Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Algebra I
Analyysin harjoitustyö
Differentialekvationer I
Differentialekvationer II
Geometria
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Logic I
Logiikka I
  Logiikan paja
Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali
Opettajalinjan työpaja I
Topologia I
Topologi I
Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille:Lukualueet
Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille:Johdatus diskreettiin matematiikkaan

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Data-analyysi
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Second Course in Statistics
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa
Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Imputointimenetelmät
Lineaariset mallit
Lineaaristen mallien sovellukset
Pienalue-estimointi
Software tools for statisticians
Stationaariset aikasarjat
Tilastollinen päättely
Tilastolliset tietosuojamenetelmät
Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari

Anchor
s
s

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Algebra II
Equivariant Alexander-Spanier cohomology for actions of profinite groups
Lukuteoria
Topologia II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Funktionaalianalyysin peruskurssi
Hyperreaaliluvut
Introduction to differential forms
Johdatusta konformigeometriaan ja kvasikonformikuvauksiin
Painotetut epäyhtälöt
Reaalianalyysi I
Analyysin tutkielmaseminaari

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to Hopf algebras and representations
Introduction to Mathematical Physics: Stochastic particle systems
Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Axiomatic set theory
Dependence logic
Hyperreaaliluvut
Second order logic

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Introduction to Mathematical Biology
Stochastic population models

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Functions of several complex variables
Inversio-ongelmat
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Malliavin-laskenta
Stochastic particle systems
Stokastiset prosessit
Todennäköisyysteorian jatkokurssi
Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

Introduction to MATLAB

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi
Sijoitustoiminnan matematiikka
Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Johdatus GeoGebraan
Geometria
Matematiikka ja koulumatematiikka
Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi
Analyysin tutkielmaseminaari

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Yleistetyt lineaariset mallit

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Bayesian theory with applications (B)
Computational statistics (A, B, Y)
Imputointimenetelmät
Introduction to MATLAB
Neuroinformatics
Phylogeny inference and data analysis
Pienalue-estimointi (B,Y)
Short Course: Panel surveys in social and economic research and the treatment of nonresponse (B,Y)
Stationaariset aikasarjat
Tilastolliset tietosuojamenetelmät (A, B, Y)
Unsupervised Machine Learning
WinBUGS OpenBUGS with applications 

Anchor
m
m

...