Child pages
  • Syksy 2010
62 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analys I
Analyysi I
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Linear algebra and matrices I
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi
Opettajalinjan työpaja I

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Analyysin harjoitustyö
Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Joukko-opin alkeet
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Linear algebra and matrices II
Lukualueet

Excerpt
hiddentrue

Matematiikan historia

Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali -työpaja
Opettajalinjan työpaja I
Opettajalinjan työpaja II
Ryhmäteoreettinen näkökulma Rubikin kuutioon
Vektorianalyysi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Data-analysis with R 
Introduction to Statistics
Markovian modeling and Bayesian learning 
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Data-analysis with R
Ei-parametriset ja robustit menetelmät
Markovian modeling and Bayesian learning 
Molecules for bioinformatics (B)
Multivariate methods
Otantamenetelmät
Regressioanalyysin jatkokurssi
Stationaatiset aikasarjat
Survey-metodiikka
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta
Topics in Social Statistics

Anchor
s
s

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Equivariant Alexander-Spanier cohomology for actions of profinite groups
Topologiset transformaatioryhmät

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Ergoditeoria
Function Theory III
Introduction to mathematical physics (Spectral theory)
Kompleksianalyysi
Lineaaristen operaattorien dynamiikka
Riemannian geometry

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to mathematical physics (Spectral theory)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Malliteoria
Matemaattinen logiikka
Äärellisten mallien teoria

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Adaptive dynamics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Autonomiset systeemit
Functions of several complex variables

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Ergoditeoria
Levy processes
Todennäköisyysteoria

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

Introduction to MATLAB
Numeeriset menetelmät ja C-kieli

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Henkivakuutusmatematiikka

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Matematiikan opetuslaboratorio
Matematiikan sovelluksia
Opettajalinjan peruskurssi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Ei-parametriset ja robustit menetelmät
Evolution of disease genes (B)
Introduction to MATLAB
Markovian modeling and Bayesian learning
Molecules for bioinformatics (B)
Multivariate methods
Otantamenetelmät (Y,B)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,B,Y)
Stationaatiset aikasarjat (A,B,Y)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B)
Survey-metodiikka (Y)
Topics in Social Statistics
Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Anchor
m
m

...