Child pages
 • Uutiset

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Jokaisella kurssialueella on valmiiksi Uutiset-keskustelualue kurssialueen yläosassa, niin sanotussa nolla-aiheessa (0-aihe). Uutiset on muista keskustelualueista poikkeava:

 • Uutispalsta on kurssialueella aina pakotettuna, eli sitä ei voi poistaa pysyvästi. Voit toki tarvittaessa piilottaa sen (klikkaamalla silmäkuvaketta kiinni), jolloin se ei näy lainkaan opiskelijoille. Piilotetulle alueelle lähetetyt viestit kuitenkin lähtevät opiskelijoiden sähköpostiin (tilaus), joten piilotettua uutispalstaa ei kannata käyttää laisinkaan! Jos haluat tehdä piilotetun keskustelualueen vaikka kurssin opettajien sisäiseen kommunointiin, luo siihen tarkoitukseen keskustelualue (foorumi), joka piilotetaan opiskelijoilta.
  • Mikäli poistat kurssiltasi uutiset (punainen poista-rasti), saat uutispalstan takaisin päivittämällä selainikkunan (päivitä sivu/lataa sivu uudelleen/refresh). Huom. tällöin saat takaisin uutispalstan, mutta se palautuu tyhjänä (ilman aiemmin kirjoitettuja uutisviestejä). On kuitenkin hyvä huomioida, että aluetta ei voi pysyvästi poistaa kurssilta.
  • Joissain tapauksissa on havaittu, että selainnäkymän päivittäminen ei riitä palauttamaan uutispalstaa, joka on vahingossa poistettu kurssilta. Tällöin opettajan kannattaa lisätä uusi lohko (muokkaustila päälle > lisää lohko > viimeisimmät uutiset). Viimeisimmät uutiset -lohkosta valitaan linkki "Lisää uusi aihe" ja kirjoitetaan yksi uutisviesti. Viestin lähettämisen jälkeen uutispalsta palaa omalle paikalleen ns. nolla-aiheeseen (kurssin etusivun yläosaan). Viimeisimmät uutiset -lohkon kautta kirjoitettu uutisaihe kannattaa poistaa puolen tunnin sisällä lähettämisestä, jotta se ei ohjaudu opiskelijoiden sähköpostiin (mikäli viesti ei ole todellinen kurssitiedote). Uutisviesti poistetaan avaamalla ko. uutisaihe sen otsikosta, jolloin viestin yhteydessä näkyy aiheen poistolinkki (poista > kyllä).
 • Uutispalstoja on kurssialueella aina vain yksi (uusia ei pysty lisäämään, uutiset ei ole keskustelualue).
 • Vain opettajat voivat kirjoittaa uutisviestejä (opiskelija ei voi myöskään vastata niihin). Opettajat voivat vastata toisten opettajien kirjoittamiin uutisaiheisiin.
 • Viestit lähtevät kaikille kurssialueen osallistujille (roolista riippumatta) ns. pakotettuna myös sähköpostiin
 • Viimeisimmät tälle keskustelualueelle lähetetyt viestit näkyvät sivupalkin lohkossa Viimeisimmät uutiset, jos et ole kyseistä lohkoa erikseen poistanut (tyhjissä kurssipohjissa se on valmiina)

Uutisviestien avulla opettajat voivat ohjata opiskelijoiden etenemistä kurssilla ja tiedottaa tärkeistä, ajankohtaisista asioista. Uutiset-keskustelualuetta kannattaa käyttää säännölliseen tiedottamiseen kurssilla tapahtuvista asioista, esimerkiksi muistutuksiin (kurssilla alkaa uusi jakso tai uuden teeman käsittely, deadline on menossa umpeen jne.) sekä päivityksiin kurssin sisällöissä.