Child pages
 • Miten piilotan kurssin loppuarvosanan opiskelijoilta?

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Arviointikirjan Kategoriat ja kohteet -välilehden Toiminnot-sarakkeen piilotusikonien avulla ei saa piilotettua pelkkää loppuarvosanaa, vaan Kurssiyhteenveto-rivin piilotusikoni piilottaa kaikki kurssiarvosanat opiskelijoilta. Jos haluaa piilottaa pelkän loppuarvosanan, on toimittava seuraavastiMoodle laskee automaattisesti kurssin arvosanan opiskelijoille ja se näkyy arviointikirjassa Kurssiyhteenveto-kohdassa. Oletusarvoisesti arvosana on keskiarvo. Tätä voi kuitenkin muokata, ks. Arvosanojen painotus.

Jos opettaja haluaa piilottaa Kurssiyhteenveto-sarakkeen opiskelijoilta, toimi näin:

 • Valitse Asetukset-lohkosta Arvioinnit, ja laita muokkaustila päälle oikean yläkulman painikkeesta.
 • Muokkaa kurssin pääkategoriaa valitsemalla muokkausikoni heti kurssin nimen alapuolella.
 • Valitse arviointityypiksi "Ei mitään", ja tallenna muutokset.
 • Loppuarvosana on nyt piilotettu opiskelijalta.
 • Kun haluat myöhemmin julkaista loppuarvosanan, vaihda arviointityyppi takaisin muotoon "arvo"Arviointikirjan asetukset.
 • Valitse välilehdet Asetukset & Arviointikirjan asetukset.
 • Piilota Kurssiyhteenveto-sarake Muokkaa-tiputusvalikosta.
 • Tallenna muutokset.

  Kurssiyhteenveto-sarake on nyt piilotettu opiskelijalta.