Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssisivut

Riskiteoria, syksy 2007
Riskiteoria, syksy 2009

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan vakuutustoimintaa matemaattisesta näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat vahinkoprosessin mallintaminen ja analysointi sekä tähän liittyvät sovellukset. Lisäksi tarkastellaan vakuutusyhtiön vakavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä, ns. vararikkoteoriaa. Opintoja voi täydentää 2 opintopisteen jatkokurssilla loppusyksystä.

...