Child pages
  • Tekstin kopiointi MS Wordista Moodleen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Redirect
delay2
locationhttp://docs.moodle.org/all/fi/Tekstin_kopiointi_MS_Wordista_Moodleen

Tip

Kun kopioit tekstiä Wordistä Moodlen kaltaisiin verkkosovelluksiin, huomioi, että Wordissa tekstiin tehdyt ulkoasumuotoilut, kuten lihavointi, otsikointi, tekstin asemointi, tulevat osaksi valittua (="maalattua") tekstiä. Kopioitava kokonaisuus muokkautuu Wordista tuotujen muotoilujen vaikutuksesta Moodlen tulkitsemana, eikä siksi välttämättä näytä kaikkea kopioitua tekstiä täsmälleen samanlaisena kuin se on ollut Wordissa.

Moodlen kaikissa toiminnoissa käytetään samaa editoria, joten käytä tätä ohjetta kopioidessasi tekstiä Wordista sekä osallistuessasi kurssialueen aktiviteetteihin, kuten kirjoittaessasi keskustelualueiden viestejä ja tehtäviä, että opettajana lisätessäsi tekstiaineistoja ja muokatessasi kurssialueen tekstejä. Huomaa, että voit kopioida tekstin myös suoraan editoriin, jolloin hiiren kakkosnapin toiminnallisuus ei ole käytössä. Näppäinyhdistelmät Ctrl+V ja Shift+Ins toimivat kuitenkin normaalisti.

Käytä tekstinputsauspainiketta

Rich text -editorin keskimmäisen kuvakepalkin keskimmäisessä kuvakeryhmässä on Liitä Wordista -kuvake 

Tee näin:

  • Kopioi haluamasi teksti Wordistä leikepöydälle (Edit/Copy tai Ctrl+C).
  • Paina Liitä Wordista -kuvaketta 
  • Liimaa teksti aukeavaan ikkunaan (Edit/Paste tai Ctrl+V).
  • Teksti siistiytyy tällä suunnilleen puhtaaksi. Voit tarkistaa lopputuloksen tekstieditorin puolella (kuvake HTML alimmassa kuvakerivissä). Jos et ole tyytyväinen lopputulokseen, siisti sitä vielä käsin.