Child pages
  • Alcohol study

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

The study has been carried out in Helsinki University, at the Department of Public Health and the Department of Psychology. The responsible researcher in Finland has been DrProf. Jaakko Kaprio, but the study group also has researchers from Indiana University, USA.

Table of Contents
minLevel3
indent10px
styledisc

The study in brief

The study consists of twin pairs who have participated in the Finntwin16 and in the follow-up in 2000-2002. Both twin pairs with very similar alcohol use and twin pairs with dissimilar alcohol use have been picked up to the study. Additionally, included are some randomly picked twin pairs acting functioning as a control group for the study.

...

In neuropsychological and neurophysiological studies divergence between individuals is great. In twin study, these differences can be minimized by comparing each twin pair so that the effect from genotypes and childhood can be scientifically controlled. This is the reason why the study requires both twin pairs with similar and dissimilar alcohol use. The alcohol use of people in the study represents normal distribution of alcohol use in Finland.

Neuropsykologisissa ja neurofysiologisissa tutkimuksissa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Kaksostutkimuksella pyritään vähentämään näiden erojen vaikutusta siten, että vertailemme kaksosparin tuloksia toisiinsa, jolloin perimän ja lapsuuden ja nuoruuden erilaisten tekijöiden vaikutusta voidaan paremmin tieteellisesti hallita. Sen vuoksi tutkimukseen pyydetään kaksospareja, jotka eroavat toisistaan alkoholin käytön suhteen ja myös sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista. Tutkimukseen kutsuttavien henkilöiden alkoholin käyttö edustaa väestössä yleistä alkoholin käytön jakaumaa.

EEG-tutkimuksen tarkoitus

EEG:llä mitataan aivotoiminnan jännitevasteita, jotka liittyvät tarkkaavaisuuteen ja lyhytkestoisen muistin toimintaan. Tutkimusten mukaan jännitevasteet ovat herkkiä alkoholin suurkulutuksen vaikutuksille. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten vähäinen alkoholin käyttö vaikuttaa jännitevasteisiin. Näin saadaan tarkkaa tietoa alkoholin vaikutuksista aivotoimintaan.

Luottamuksellisuus

Kaikki tutkimuksen osioiden tulokset ovat täysin luottamuksellisia eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain tässä tutkimuk-sessa mainittuihin tarkoituksiin. Henkilökohtaisten tutkimusten tuloksia ei an-neta perheenjäsenille eikä toiselle kaksosparille. Tutkimuksen voit halutessasi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.

Tutkijat

Haastattelijoina tässä tutkimuksessa toimivat THM Mari Siltala ja esh, valt.yo Katarina Karhu. Neuropsykologisista testauksista vastaa psykologi Annamari Tuulio-Henriksson. Muina testaajina toimivat psyk.maist Eero Vuoksimaa ja psyk.yo Henri Lehtinen. EEG-mittauksista vastaa psykologian tohtori Jyrki Ahveninen ja hänen työryhmänsä.

Purpose of EEG study

Electroencephalography (EEG) is used to measure brain's voltage response related to attentiveness and function of short-term memory. According to previous studies voltage responses are very sensitive to the effects of large scale consumption of alcohol. This study is seeking to find out how minor use of alcohol effects the voltage responses of brains. This method gives precise information about the effects of alcohol in brains.

 

Summary of available data

 

 

Description: mean age 26 years (range 23-30 y)

Number of participants

Primary phenotypes

Other phenotypes

602 subjects

Zygosity is DNA-verified

 

Same sex 447 indiv

 

   MZ 217 indiv -> 108 pairs, 1 odd

   DZ 230 indiv -> 115 pairs

 

Opposite sex 155 indiv -> 77 pairs, 1 odd

 

DSM-IIIR diagnosis: alcohol, cannabis and other illicit drugs, antisocial personality, depression, dysthymia, suicide, smoking, panic disorder, agoraphobia, social phobia

Detailed alcohol information, FTND, GAF, Eating disorders

Questionnaires: TCI-R (temperament and character) *DSQ (defense styles) , TAS (alexithymia)

*EEG (auditory & visual)

Neuropsychological tests: attention, executive function, inhibition, verbal learning and memory, visual trajectory discrimination and recognition memory, working memory

Anthropometrical measures: height, weight and waist circumference

 

*About 30% have missing information

Past: 4 Qs from age 16,17,18 and adulthood (wt, ht, waist), MMPI, Zuckerman sensation seeking, GHQ, multiple alcohol inromation, smoking, exercise, symptoms, astma, hay fever etc.

(Kaprio, Pulkkinen, Rose, Twin Res 2002)

 

FT16 epidemiological sample: Self reported alcohol & tobacco at age 16, 17, 18 & ~25MmMAST and RAPI at age 25

 

Personality: MMPI (partly) at age 16, SSS (sensation seeking) at age 17 and 18, GHQ at age 25

 

 

Koskinen SM, Ahveninen J, Kujala T, Kaprio J, O'Donnell BF, Osipova D, Viken RJ, Näätänen R, Rose RJ. A longitudinal twin study of effects of adolescent alcohol abuse on the neurophysiology of attention and orienting. Alcohol Clin Exp Res. 2011 Jul;35(7):1339-50. doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01470.x. Epub 2011 Apr 4. PubMed PMID: 21463336; PubMed Central PMCID: PMC3117054.

Latvala A, Tuulio-Henriksson A, Dick DM, Vuoksimaa E, Viken RJ, Suvisaari J, Kaprio J, Rose RJ. Genetic origins of the association between verbal ability and alcohol dependence symptoms in young adulthood. Psychol Med. 2011 Mar;41(3):641-51. doi: 10.1017/S0033291710001194. Epub 2010 Jun 9. PubMed PMID: 20529418.