Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width30%

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = Voyager-kirjastojen kentät, eivät ole mainittuina formaatin suomennoksessa (vain tässä sovellusoppaassa)

Column
width70%

Excerpt

15. Asiasanakentät (6XX)


ASIASANAKENTTIEN ENSISIJAINEN OHJE ON LINNEA-OPAC-TYÖRYHMÄN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE!


600 - HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)

Kenttään tallennettavat tiedot kohdehenkilöstä liittyvät teoksen sisältöön. Henkilön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät henkilölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 700.

‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimien ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä käytetään vain etukirjaimia, kirjainten väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuodet saavat tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan näkyä kansallisbibliografiatietokannoissa (Fennica, VIOLA), mutta eivät LINDAssa eivätkä kirjastojen tietokannoissa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi.

‡e - ‡4 - Funktiomerkintä ‡e voidaan tarvittaessa lisätä myös kenttään 600. Funktiokoodia ‡4 ei suositella käytettäväksi.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.


610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)

Kenttään tallennettavat tiedot kohdeyhteisöstä eivät liity teoksen tekijyyteen vaan sisältöön. Yhteisön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia. Esim. Kuopion yliopisto, Keuruun lukio, Sibelius-Akatemia, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Åbo Akademi. Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella. Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.

‡e - ‡4 - Funktiomerkintä ‡e voidaan tarvittaessa lisätä myös kenttään 610. Funktiokoodia ‡4 ei suositella käytettäväksi.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.


611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)

Kenttää ei ollut MARC21-Fin -formaatissa.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.


630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)

Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloitavana olevaa teosta/julkaisua itseään vaan sen sisältöä. Nimeke on asiasanana. Kirjaukset kentissä 130 ja 730 sen sijaan koskevat luetteloitavana olevaa teosta.

Kenttää 630 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista.  Jos teoksella on tekijä, tehdään tekijä-nimeke-kirjaus kenttään 600.


648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)

Käytetään vain numeerisia termejä, esim. 1800-luku, 2009.


650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)

Välimerkitys ja isojen/pienten alkukirjainten käyttö noudattaa kunkin asiasanaston käytäntöjä.  Suomalaisten sanastojen sanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella eikä loppuun tule pistettä. Kopioitujen tietueiden asiasanat jätetään kunkin sanaston mukaiseen kirjoitusasuun. Esim. MeSH- ja sao-sanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Vapaat asiasanat merkitään kenttään 653. 650-kentän 2. indikaattorin arvoa 4 käytetään vain sellaisten kontrolloitujen sanastojen sanoissa, joiden koodia ei löydy LC:n MARC 21 -koodilistasta.

Henkilön- ja yhteisönnimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään aina 600/610-kenttään.


651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)

Suomenkieliset paikannimet laitetaan tähän kenttään ysa-termeinä, vaikka niitä ei olisi vahvistettu sanastossa. Siis ei käytetä kenttää 653.


653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI (T)

Voyager-osakenttä: ‡9

  •  'tech' - ns. tekniikan asiasanoille
  •  'stat' - Tilastokirjaston asiasanoille


654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA (T)


655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)

Haluaisin, että keskustelisimme kentästä 655 ja lisäksi muutenkin täsmentäsimme kentän käyttöä. OPAC-työryhmän pöytäkirjassa (14.5.2009) sanotaan: "Kenttä 655 on käytettävissä tietokantakohtaisen tarpeen mukaan". Olisiko asiallista tallentaa kenttään omia ns. asiasanoja, jotka on paikallisesti sovittu ja laittaa sitten osakenttään 2 paikallisuutta ilmaiseva lyhenne, esim. tyk? Löysin Marian viestin aiheesta (lähetetty 25.2.2009). Laitan sen tähän:

Kysymys 655- kentän käytöstä?
Sain tänään 12 Knovel e-kija Marc-tietuetta s-postitse ja ajattelin heti ruveta katsomaan näitä, miten vääntyvät uudessa formaatissa ja luettelointiprosessiin. Konvertoituani tietueet ja avatessa näitä MarcEditillä huomasin että kaikissa esiintyy kenttä 655 muodossa:
=655 \7$aElectronic books.$2local
655 kentän "local" muodosta sanotaan ... A special non-specific source code for subject/index terms has been assigned for use in the 6XX (Subject Added Entry) fields in bibliographic and community information records, and in 7XX (Linking Entry) fields in authority records. The code local, meaning "locally assigned", should be used whenever a term is a local extension of a published list (e.g., a locally established term that follows the guidelines for particular thesaurus), or a term comes from a local standard for which a more specific MARC source code assignment is not desired.
Miten tehdään? Olisiko järkevää ruveta käyttämään tätä "Electronic books" tai jotakin muuta kotimaista termiä nimenomaan 655 kentässä yllä mainitussa muodossa? Annan nyt nämä olla tällä tavalla, jos sovitaan jotakin muuta niin muokataan sitten. Uskoisin että tämä helpottaisi myös e-kirjojen haettavuutta.
656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)


657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ (T)


658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ (T)


662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)