Child pages
  • Miten teen opiskelijasta keskustelualueen tai chat-huoneen moderaattorin?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
  • Siirry keskustelualueelle tai chat-huoneeseen ja valitse Asetukset / Paikallisesti jaetut roolit -välilehti. Anna moderaattorille "non-editing teacher" -rooli.
  • Nyt keskustelualueen opiskelijamoderaattori voi muokata, poistaa ja jakaa keskusteluja.
  • Chat-alueen moderaattori voi poistaa sellaisten chat-keskustelujen lokitiedostoja, joissa ei ole mitään säilyttämisen arvoista.