Child pages
  • Moodle-kurssialueen tilaus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Suomenkielinen ohje
Uudet Moodle-kurssialueet tilataan pääsääntöisesti Moodlesta löytyvällä tilauslomakkeella. Lomake löytyy Moodlen pääsivun http://moodle.helsinki.fi/ vasemman reunan lohkosta "Ohjeita opettajalle" valitsemalla linkin "Tilaa uusi kurssialue".

Tilauslomakkeen suora verkko-osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/request.php.

Moodle-ylläpito luo tilatut kurssialueet kolmen arkipäivän sisällä, kuitenkin huomioiden loma-ajat (päivystystä ei pystytä järjestämään etenkään heinäkuun loppupuolella ja joulun aikaan). Yleensä kurssialuetilaukset pystytään hoitamaan saman tai seuraavan arkipäivän aikana.Tilaaja saa aina erikseen automaattisen sähköpostikuittauksen, kun alue on luotu. Sähköpostiviesti sisältää myös pikaohjeet alueen avaamiseen jne. Jos kurssialueen tilaa puutteellisin tiedoin, se joudutaan hylkäämään.

Myös muutamien tiedekuntien erikseen nimetyt Moodle-asiantuntijat voivat pyynnöstä lisätä oman tiedekunnan opettajille uusia kurssialueita Moodleen. Muistathan uutta kurssialuetta pyytäessäsi kertoa oman nimesi, kurssin otsikon ja lyhenteen sekä käyttäjätunnuksesi. Huomaa, että tukihenkilöt voivat luoda kurssialueita vain oman tiedekuntansa kategoriaan. Huom. Avoimen yliopiston kurssialueet tilataan aina oman oppiaineen koulutussuunnittelijaltakoulutusasiantuntijalta!


Column
width50%

In English
New Moodle course areas are mainly ordered via the web form on the Moodle main page http://moodle.helsinki.fi/, in the left-hand side block (https://moodle.helsinki.fi/course/request.php). Course areas are most typically created during the same or the next working day, with the exception of seasonal holidays.E-learning specialists in the faculties listed below may create new course areas by your request. Please remember to list your name and user ID with course title and short name when you contact the elearning specialist. Note. E-learning specialists are allowed to create course ares only in the category of their own faculties and in the category Practice courses. In case your faculty lacks a name in the list below, order course areas as instructed above.