Child pages
  • Sisältöjen ja osioiden näkyvyys ja korostus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: päivitin tekstit ja kuvat 2.4.4. version mukaisiksi

Sisältöjen ja osioiden/aiheiden näkyvyys

Kurssialueen jo ollessa opetuskäytössä voit ohjata opiskelijoiden huomiota ja rytmittää työskentelyä tai tarvittaessa piilottaa toistaiseksi keskeneräistä sisällön valmistelua ajastamalla aktiviteetteja, säätämällä sisältöjen näkyvyyttä ja korostamalla, piilottamalla tai järjestämällä osioita tarpeen mukaisesti. Kurssialueen aktiviteettien ajastusta lukuun ottamatta näyvyys ja korostus säädetään aina opettajan toimenpiteillä, eli niitä ei voi laittaa käynnistymään tai sulkeutumaan automaattisesti määriteltyyn aikaan.

...

Yksittäisen aktiviteetin tai aineiston voi tarvittaessa esim. vielä keskeneräisenä tai jo turhana piilottaa opiskelijoilta silmä-työkalullakuvakkeesta, jollainen on kunkin sisältölinkin oikealla puolella työkalurivissäsisällön kohdalla, muokkaustilan ollessa päällä. Kun silmä on auki, opiskelijat näkevät sisällöt; silmän ollessa kiinni sisältö näkyy harmaannutettuna ja vain opettajille. Näkyvyyden voi muuttaa myös ko. aktiviteetin tai aineiston asetussivulta.

Osion/aiheen näkyvyys

Image Added

Oletusarvoisesti kaikki kurssin osiot/aiheet näkyvät opiskelijoille (keskipalstassa) ja osiot ovat keskenään

...

samanarvoisia. Usein niiden järjestys määrittyy kurssin aikataulun mukaan (kronologisesti etenevä kurssi) tai käsiteltävien teemojen mukaan.

  • Jos haluat korostaa tiettyä osiota, esimerkiksi meneillään olevaa työvaihetta, voit aktivoida osion lamppu-kuvakkeesta, ja silloin osio näkyy muokkaustilassa kuten kuvassa b) ja opiskelijoille vastaavan väriseksi korostettuna.
  • Jos osion sisällöt ovat keskeneräiset tai osion sisältämä työskentelyvaihe on jo ohi, voit piilottaa osion opiskelijoilta vastaavalla silmä-kuvakkeella kuin yksittäisen sisällönkin. Silloin osion kuvakkeet näkyvät muokkaustilassa kuten kuvassa c) ja opiskelijat eivät näe osiota ollenkaan. 
  • Jos haluat selkeästi ohjata opiskelijoiden huomiota kulloisiinkin tehtäviin, voit rajata näkyvyyden yhteen osioon kerrallaan, kuten kuvassa d). Silloinkin osallistujat pääsevät kurssialueen muihin osioihin pudotusvalikon kautta, osioittain määrittelemiesi näkyvyyksien mukaisesti. Rajaa näkyvyys osion kuvakkeista ylimmällä, ruutu-kuvakkeella.

...

Osioiden järjestys

Voit korostaa haluamaasi työskentelyvaihetta järjestämällä lohkot osiot/aiheet työskentelyn kuluessa uudestaan. Osion kuvakkeissa on tätä Tätä varten nuolikuvakkeet ylös ja alas.