Child pages
  • Ketkä saavat sähköposteja keskustelualueelta, jossa on ryhmämoodi päällä?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ks. päivitetty ohje Opettajan Moodle-opas.


Sähköpostitiedotteet toimivat samalla tavalla riippumatta siitä, kumpi ryhmämoodi on päällä:

...