Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seurantatutkimus 2010

Neljäs seurantakysely toteutetaan (rahoituksella rahoituksen salliessa) vuosina 2009-2010. Tällä kertaa määritetään elämäntapoihin liittyviä tottumuksia, liikuntakykyä sekä terveyttä, jotka mahdollistavat 34 vuoden jänteelle sijoittuvan tutkimuksen sekä useita uusia tutkimustuloksia. Vuosina 1947-58 syntyneitä, elossaolevia ja Suomessa asuvia tutkittavia kaksosia on yhteensä yli 1000 henkilöä, joista puolet naisia). Heidän joukossaan on noin kolmasosa samanmunaista ja loput erimunaista kaksosparia. Tavoitteenamme on tehdä pienelle joukolle esikysely ja varsinainen laaja kysely syksyllä 2010. Neljäs ja viimeinen kysely mahdollistaa tehokkaat analyysit elintapojen ja terveyden muutoksista aikuisiän osalta, koska ensimmäisen tiedonkeruun aikana (vuonna 1975) tutkittavat olivat 18-27-vuotiaita, kun viimeisimmän tiedonkeruun aikaan he ovat 53-62-vuotiaita.