Child pages
  • Vanha-Osaprojekteja

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tämän tutkimuksen avulla haluamme selvittää sitä, miten ja mitkä ympäristötekijät vaikuttavat verenpainetaudin syntyyn liittyvien geenien toimintaan epigeneettisten tekijöiden kautta. Tutkimukseen on kutsuttu kaksospareja, jotka ovat erilaisia verenpainetaudin suhteen (toisella on kohonnut verenpaine (tai lääkitys) ja toisella ei ole) ja myös sellaisia pareja, joissa molemmilla joko on verenpainetauti tai kummallakaan ei ole. Tutkimukseen osallistui 206 (kutsuttiin 467) paria kaksosiaosallistuvilta kerättiin verinäytteitä, heille tehtiin useita kliinisiä mittauksia mm verenpaine, paino, pituus. Lisäksi heitä haastateltiin elintavoista ja he saivat täyttää ravintokyselyn. Tutkimukseen osallistui 447 kaksosta, jotka ovat syntyneet vuosina 1945-1957.