Child pages
  • Kevät 2010
64 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analys II
Analyysi II
Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Algebra I
Algebra I
Analyysin harjoitustyö
Geometria
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Logic I
Logiikka I
Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali
Opettajalinjan työpaja I
Topologia I
Topology I
Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Data-analyysi
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Second Course in Statistics
Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2)
Tilastotieteen johdantokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Lineaariset mallit
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä
Software tools for statisticians
Tilastollinen päättely
Tilastolliset tietosuojamenetelmät
Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari

Anchor
s
s

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Algebra II
Algebrallinen lukuteoria
Topologia II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

An Invitation to Quasiconformal Geometry and Nonlinear Elasticity
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Function theory II
Geometric measure theory in metric spaces
Hilbertin avaruuden operaattorit II
Johdatus Fourier-analyysiin
Reaalianalyysi I
Reaalimuuttujan Hardyn avaruus ja BMO

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to Mathematical Physics
Lien algebrat II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Elements of set theory II
Johdatus stabiilisuusteoriaan
Laskettavuuden teoria
Set theory seminar

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Delay equations
Stochastic methods in physics and biology

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Functions of several complex variables
Inversio-ongelmat
Inverse problems on Riemannian manifolds
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Informaatioteoria
Stokastinen analyysi
Stokastiset prosessit

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

Numeeriset menetelmät ja C-kieli

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Riskiteorian jatkokurssi
Tariffiteoria

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Geometria
Matematiikka ja koulumatematiikka
Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Generalized linear models (part 1)

Tutkielmaseminaari (pääaineopiskelijoille)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Bayesian theory with applications (B)
Computational statistics (A, B, Y)
Event-history analysis (A, B, Y)
Imputointimenetelmät (A, B, Y)
Modelling inheritance in pedigrees and populations (B)
Moniulotteiset aikasarjat (A, B, Y)
Otanta-aineistojen analyysi (B, Y)
Painotusmenetelmät surveyssä (Y)
Phylogenetic data analysis (B)
Practical course in biodatabases (B)
Tilastolliset tietosuojamenetelmät (A, B, Y)
Unsupervised machine learning (A, B, Y)
Survey-seminaari

Anchor
m
m

...