Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tämä sivusto sisältää Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeen dokumentteja ja muuta ajankohtaista tietoa. Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke tukee julkaisuarkistoja ja rinnakkaisjulkaisemista. Kansalliskirjaston, Oulun yliopiston kirjaston ja Helsingin yliopiston kirjastopalveluiden koordinointiyksikön yhteiselle hankkeelle on myönnetty opetusministeriön rahoitus vuosiksi 2009-2010.     

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa julkaisuarkistojen toimintaedellytyksiä Suomessa. Teknisen kehitystyön ja infrastruktuurin rakentamisen lisäksi hankkeen tarkoituksena on tukea etenkin rinnakkaisjulkaisemisen tarvitsemien prosessien ja käytäntöjen luomista. Yhteistyöhanke rakentaa julkaisuarkistojen infrastruktuuria ensisijaisesti parhaiden, jo olemassa olevien kansallisten ja kansainvälisten ratkaisujen pohjalta. Hankkeen tavoitteena on vähentää paikallisesti tehtävää päällekkäistä työtä tarjoamalla arkistojen ylläpitäjille koulutusta, teknistä tukea ja valmiita työkaluja.

...