Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
bordertrue
Column
width30%
Include Page
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
Column

600 - HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)
Kenttään tallennettavat tiedot kohdehenkilöstä liittyvät teoksen sisältöön. Henkilön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät henkilölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 700.

‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä tiedetään vain etukirjaimet, kirjaimien väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste. Huom! BookWheren kautta poimituista tietueista saattaa puuttua viimeisen etukirjaimen piste.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia ei saa tallentaa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet jatkossakin tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi. NJ: Tähän sama sovellusohje kuin kenttään 100.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

NJ: ‡e vs. ‡4, vrt. 100. Selostusta YMN:stä.

AR: Kenttien 600 ja 610 indikaattorit

Kysymys:
Ensimmäinen indikaattori ei ole pakollinen kentissä 600 ja 610, mutta seurauksena on usein sitten se, että kohdehenkilöt ja -yhteisöt ovat tietueessa tuplana, esim. kohdehenkilöt LINDAn tietueessa bib id 4982031. Ensin on ilman indikaattoreita ja sitten indikaattorien kanssa.

Työryhmä vastaa:
Kansallisbibliografia käyttää ensimmäistä indikaattoria, mutta muiden ei tarvitse. Tuplia tulee, mutta kukin siivotkoon ylimääräiset pois omassa tietokannassaan. Formaattikonversion yhteydessä ongelma hoituu pois päiväjärjestyksestä. .(1.11.2006)

            - pitäisikö indikaattorien käytön pakollisuudesta olla maininta     Marc21 -sovellusohjeessa610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)
Kenttään tallennettavat tiedot kohdeyhteisöstä eivät liity teoksen tekijyyteen vaan sisältöön. Yhteisön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.
Esim. Kuopion yliopisto, Sibelius-akatemia
Poikkeuksia: Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella. NJ: Onko tässä toistettu sisällönkuvailuohjeen suosituksia? Ehkä tässä olisi vain syytä viitata sisällönkuvailuohjeeseen?

KS. kentän 110 ohjeet!

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.NJ: Tällaisia ohjeita ei kai tarvita, toistettavuudet näkyvät formaatissa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 610. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin. NJ: Tulee luettelointisäännöistä, paljonko niitä halutaan toistaa sovellusohjeessa?

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡g --> ‡a - Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.        VRT. 110

NJ: ‡e vs. ‡4, sovellusohje lisäyksistä, vrt. 110. Selostusta YMN:stä.
AU: Euroopan unioni ei ole YSAn sana. Koska kysymyksessä on kohdeyhteisö, termin pitää olla kentässä 610.24. Fennica käyttää 1. indikaattoria, välitasolla ei tarvitse 
(13.10.2004) Sisällönkuvailuohje?


611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)
Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloitavana olevaa teosta/julkaisua itseään vaan sen sisältöä. Yhtenäistetty nimeke on asiasanana. Lisäkirjaukset kentissä 240 ja 740 sen sijaan koskevat luetteloitavana olevaa teosta.NJ: 630 käytön erot MARC21-Fin vs. MARC 21  Kenttää 630 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista.  Jos teoksella on tekijä, tehdään tekijä-nimeke-kirjaus kenttään 600.


648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)
NJ: Suositus käyttöönotosta?   ks. sisällönkuvailuohje650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T) NJ: Tähän ei enää vapaita asiasanoja, niille 653. Välimerkkiohjeet tähän vai formaattiin? Meillä eri tavalla kuin Jenkeissä, koska suomalaiset asiasanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Mutta pitäisikö niissä asiasanoissa, joissa on isot alkukirjaimet, noudattaa myös välimerkkikäytäntöjä?

Anneli K: Henkilönimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään aina 600-kenttään.

Anneli K: Välimerkitys ja isojen/pienten alkukirjainten käyttö noudattaa kunkin asiasanaston käytäntöjä.  Suomalaisten sanastojen sanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella eikä loppuun tule pistettä.  Kopioitujen tietueiden asiasanat jätetään kunkin sanaston mukaiseen kirjoitusasuun. Esim. MeSH- ja sao-sanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

UI: Jos ei "LINNEA-tietokannoissa käytettävät sanastot ja niiden lyhenteet" -listasta (Linnea2-sivuilla) eikä MARC21:stä löydy sanaston lyhennettä, laitetaan aina Vapaat asiasanat merkitään kenttään 653.  650-kentän 2. indikaattoriksi 4. (3.4.2003)MT: Pitäisikö laittaa jotain ohjetta ketjutuksesta ja Fennican käytännöistä?indikaattorin arvoa 4 käytetään vain sellaisten kontrolloitujen sanastojen sanoissa, joiden koodia ei löydy LC:n MARC 21 -koodilistasta.

Henkilön- ja yhteisönnimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään aina 600/610-kenttään.


651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)

NJ: Tähän ei enää vapaita asiasanoja, niille Suomenkieliset paikannimet laitetaan tähän kenttään ysa-termeinä, vaikka niitä ei olisi vahvistettu sanastossa.  Siis ei käytetä kenttää 653.


653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI (T)NJ: Tänne tulee konversiossa 576 eli tekniikan asiasana näin: 653 ## ‡a xxxx ‡9 tech (‡9 = local subfield)654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA (T)655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)
Suositellaan käytettäväksi, sovituin termein. (21.1.2009)


656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ (T)658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ (T)662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)