Child pages
  • Kuinka paljon tiedostoja mahtuu yhdelle Moodle-kurssialueelle?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Yksittäisen tiedoston suurin mahdollinen kokoraja Moodle-kurssialueella on 20 megatavua. Kurssin tiedostojen kokonaismäärälle ei ole tiukkaa ylärajaa, mutta ylläpito suosittelee kurssin tiedostojen kokonaismääräksi alle 200 megatavua. Suuret ääni-, kuva- ja videotiedostot kannattaa tallettaa jollekin ulkoiselle palvelimelle. Ks. http://video.helsinki.fiImage Removed.