Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

334 - Utgivningssätt (R)

Formbunden information som visar om manifestationen utkommer som en eller flera enheter.


Första indikatorn (ind. 1)

# - Odefinierad

Andra indikatorn (ind. 2)

# - Odefinierad


Delfält

‡a - Term som beskriver utgivningssätt (NR)
Term från en kontrollerad vokabulär som beskriver utgivningssätt för den beskrivna manifestationen.

‡b - Kod för utgivningssätt (NR)
Uppgift i kodad form om utgivningssätt för den beskrivna manifestationen.

‡0 - Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡1 - Real World Object URI (R)
Ks. Kontrolliosakentät. Se Kontroll- och länkdelfält.

‡2 - Källa för kod (NR)
Tas från Genre/Form Code and Term Source Codes.

‡3 - Del av resursen som uppgifterna gäller (NR)

‡6 - Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 - Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.


Exempel

334 ## ‡a  resurs utkommen som en enhet ‡2 rdami

334 ## ‡a resurs utkommen som flera enheter ‡2 rdami