Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tähän kenttään merkitään sen sarjan nimi, johon kuvailtava julkaisu kuuluu. 490-kenttään merkitään tiedot siinä muodossa kuin ne ovat kuvailtavassa julkaisussa (eli tiedot saattavat vaihdella sarjan eri osien välillä), mutta 830-kenttään tulevat tiedot sarjan kaikkien osien kesken yhtenäisellä tavalla. 830-kenttä toimii linkkinä: kun tietokannasta on löytänyt yhden osan sarjaa, pääsee 830-kentästä kaikkiin muihinkin sarjan osiin. 

Koska tiedonlähteelle ei ole asetettu rajoituksia, niin 830-kentässä ei käytetä hakasulkuja.

Jos 830-kenttä loppuu ISSN-tunnukseksen osakenttään ‡x, niin loppupistettä ei merkitä.

Esimerkkejä 

490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45.
Sarjan nimi ja ISSN-tunnus julkaisussa ohjeellisessa muodossa

...