Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Content Zone
locationtop

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 • 1. indikaattori
  • 0 - pääkirjaus päänimekkeestä (tietueessa ei ole 100/110/111-kenttää)
  • 1 - lisäkirjaus päänimekkeestä (tietueessa on 1XX-kenttä)
 • 2. indikaattori
  • 0-9 - ohitettavien merkkien määrä

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

 • ‡a - Päänimeke (ET)
  • Päänimeke
 • ‡b - Muut nimeketiedot (ET)
  • Rinnakkainen päänimeke, muu nimeketieto
 • ‡c - Vastuullisuusmerkinnöt jne. (ET)
  • Vastuullisuustiedot
 • ‡n - Numerointitieto (T), ‡p - Teoksen osan nimi (T)
  • Osa päänimekettä, rinnakkaisnimekettä, muuta nimeketietoa tai rinnakkaista muuta nimeketietoa

Osakentän ‡p eteen tulee piste, paitsi edeltävän osakentän ‡n kanssa käytetään pilkkua.

Osakenttiä ‡n ja ‡p voidaan toistaa vain, kun niitä edeltää joko osakenttä ‡a, ‡b, ‡n tai ‡p

Osakenttä ‡c on aina viimeinen osakenttä ja sitä edeltää kauttaviiva ( / )

245-kenttä päättyy pisteeseen tai datassa olevaan muuhun välimerkkiin. Loppupistettä ei merkitä, jos kentän lopussa on lyhenne tai alkukirjain, jonka jälkeen on jo piste tai silloin kun loppuvälimerkki kuuluu metadataan. Kuvialun välimerkkien merkitään piste eli esimerkiksi hakasulkeen ( ] ).

Yleiset ohjeet merkitsemisestä

Kuvailuelementit jäljennetään kuvailuun siinä muodossa, missä ne esiintyvät tiedonlähteessä noudattaen kuitenkin luvun 1.7 Kirjoitusasu ohjeita. Luvussa 1.7 ohjeistetaan

 • isojen kirjainten käyttö
 • välimerkitys
 • diakriitit
 • symbolit
 • alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen
 • toistettavaksi tarkoitetut kirjaimet ja sanat
 • lyhenteet
 • epätarkkuudet

Isot kirjaimet

Isojen kirjainten käytössä noudatetaan kuvailussa käytetyn kielen/kirjoitusjärjestelmän käytäntöä.

Virheet

Virheet jäljennetään kuvailuun sellaisenaan. Korjattu nimeke annetaan varianttinimekkeenä 246-kentässä ja korjatusta vastuullisuustiedosta merkitään huomautus 500-kentään.

ESIMERKKI

245 10 ‡a Pimean reuna / ‡c Jukka Niskanen.
246 1# ‡i Korjattu nimeke: ‡a Pimeän reuna

245 ..
500 ## ‡a Oikea tekijän nimi:

Toistettavaksi tarkoitetut sanat

Tiedonlähteessä vain kerran mainitut kirjaimet ja sanat, jotka on tarkoitettu toistettavaksi luettaessa, toistetaan kuvailussa.

ESIMERKKI

245 00 ‡a Rajaton kulttuuri : ‡b pohjoismainen kulttuurifoorumi Helsingissä 5.3.1992 / ‡c toimittaja: Liisa-Maria Hakala ; käännökset: Paula Kaikkonen, Ann Pelanne = Den gränslösa kulturen : nordiskt kulturforum i Helsingfors 5.3.1992 / redaktör: Liisa-Maria Hakala ; översättningar: Paula Kaikkonen, Ann Pelanne.
Nimiösivulla mainittu vain kerran: 5.3.1992 & tekijöiden nimet

Esittelysanat, joita ei lueta osaksi nimekettä

Esittelysanoja, jotka on tarkoitettu johdannoksi ja joita ei ole tarkoitettu osaksi nimekettä, ei merkitä.

ESIMERKKI

EI: 245 00 ‡a Disney presents ...
EI: 245 00 ‡a Suomi-Filmi esittää ...

Osien, lohkojen ja suplementtien nimekkeet

2.3.1.7 Osien, lohkojen ja suplementtien nimekkeet

Numerot merkitään kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa (arabialaisin tai roomalaisin numeroin SKL 1.8.2).

Jos erillisenä ilmestyvän osan, lohkon tai suplementin nimeke esiintyy tiedonlähteessä, mutta kaikkia osioita tai lohkoja yhdistävää nimekettä ei esiinny, merkitään nimekkeeksi osan, lohkon tai suplementin nimeke.

Jos erillisenä ilmestyvän osan, lohkon tai suplementin nimeke esiintyy samassa tiedonlähteessä kaikkien osien tai lohkojen yhteisnimekkeen kanssa ja se on riittämätön manifestaation identifioimiseen, merkitään sekä yhteisnimeke että osan, lohkon tai suplementin nimeke. (RDA 2.3.1.7.1)

ESIMERKKI

245 10 ‡a Peruskoulun tekstiilityö. ‡n 3, ‡p Opettajan opas ...
EI: 245 10 ‡a Opettajan opas & 490 1# ‡a Peruskoulun tekstiilityö ; ‡v 3

Jos erillisenä ilmestyvän osan, lohkon tai suplementin nimeke esiintyy samassa tiedonlähteessä kaikkien osien tai lohkojen yhteisnimekkeen ja se riittäää manifestaation identifioimiseen, merkitään nimekkeeksi osan, lohkon tai suplementin nimeke. (RDA 2.3.1.7.2)

ESIMERKKI

245 00 ‡a Näkövammaisen opinto-opas.
490 1# ‡a Näkövammaisten keskusliiton julkaisuja ...

Poikkeus: Sarja-aineistojen ja päivittyvien aineistojen kohdalla merkitään aina sekä yhteisnimeke että osan, lohkon tai suplementin nimeke. Näin tehdään, vaikka osan, lohkon tai suplementin nimeke riittäisi yksin identifioimaan manifestaation.

Vaihtoehtoinen nimeke

Vaihtoehtoista nimekettä pidetään päänimekkeen osana.

ESIMERKKI

245 10 ‡a Hyvät ja pahat, eli Ajatuksia tiestä sosialismiin  / ‡c Raimo Ilaskivi.
246 30 ‡a Ajatuksia tiestä sosialismiin

Nimekkeitä yhdistävä ilmaisu

Nimekkeitä yhdistävä ilmaisu säilytetään

ESIMERKKI

245 00 ‡a Kujalan Oskari ja hänen sukunsa / ‡c Erkki Kujala, Pekka Kujala. Sekä, Halsuan kunnan historia 1858-1949 / kirjoittanut Kasperi Niemi ja Oskari Kujala.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Kujala, Erkki, ‡d 1939- ‡t Kujalan Oskari ja hänen sukunsa.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Niemi, Kasperi. ‡t Halsuan kunnan historia 1858-1949.

Translitterointi

Kyrilliikka tai muu translitterointia tai transkribointia vaativa merkistö sijoitetaan 880-kenttiin. Esimerkiksi koko nimeke tallennetaan osakenttineen ja välimerkkeineen kenttään 880 ja konvertoidaan sitten kenttään 245 kansallisen SFS 4900 standardin mukaisesti

Jos kyrilliikkaa tallennetaan vain muutama tietue vuodessa, voidaan translitteroitu muotoa merkitä suoraan kenttään 245 ilman 880-kenttää.

Takautuvat korjaukset (pääkirjaukset hybriditietueissa)

Hybriditietueet ovat RDA konversiossa muokattuja tietueita, joissa on sekä ISBD- että RDA-tietueiden piirteitä.

Ohje: Hybriditietueiden (ISBD/RDA) käsittely


Päänimeke

2.3.2 Päänimeke | Ydinelementti

Päänimeke: Manifestaation pääasiallinen nimi eli nimeke, jota yleensä käytetään viitattaessa manifestaatioon.

Nimeke jäljennetään kuvailuun siinä muodossa, missä se esiintyy tiedonlähteessä noudattaen kuitenkin luvun 1.7 Kirjoitusasu ohjeita.

ESIMERKKI

245 10 ‡a Halavan himmeän alla / ‡c Aleksis Kivi.

245 10 ‡a Toimintakertomus / ‡c Korkein hallinto-oikeus.

245 10 ‡a Bibliografinen katsaus 1980-luvun alun suomalaiseen ja Suomessa julkaistuun rauhanliikekirjallisuuteen / ‡c Mirja Iivonen.

245 10 ‡a Lasten oma aapinen / ‡c Urho Somerkivi, Hellin Tynell, Inkeri Airola ; kuvittanut Usko Laukkanen.

245 00 ‡a Julkaisuja. ‡n Sarja B, ‡p Työselostuksia / ‡c Työtieteen laitos, Oulun yliopisto.
Päänimeke: Julkaisuja. Sarja B, Työselostuksia

245 10 ‡a Management politics. ‡n Part 3 / ‡c Henry Smith.
Päänimeke: Management politics. Part 3

245 00 ‡a Historical statistics. ‡p Europe.
Päänimeke: Historical statistics. Europe

Kokoomateokset, joilla kokoava nimeke

Päänimekkeeksi valitaan kokoava nimeke ja sisältyvien teosten nimekkeet merkitään kenttään 505 tai 700 tai kumpaankin. Tarvittaessa nimekkeistä voidaan tehdä lisäkirjaus kenttään 740.

ESIMERKKI. Kokoomateos ja yksittäisten sisältöjen nimekkeet (yksi tekijä)    

100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡d 1959- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki -- ‡t Tuliaiset Moskovasta -- ‡t Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡d 1959- ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡d 1959- ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡d 1959- ‡t Väärän maan vainaja.

ESIMERKKI. Kokoomateos ja yksittäisten sisältöjen nimekkeet (useita tekijöitä)

245 00 ‡a Joka kodin suomen kielen opas.
505 00 ‡t Hyvää suomea / ‡r Pirkko Leino -- ‡t Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja / ‡r Rauni Vornanen -- ‡t  Sivistyssanasto / ‡r toimittanut Kaarina Turtia.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Leino, Pirkko, ‡d 1940- ‡t Hyvää suomea.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Vornanen, Rauni, ‡d 1941- ‡t Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Sivistyssanasto.
Huom. 'Sivistyssanasto' tallennetaan 730-kenttään, koska toimittajasta ei muodosteta teoksen auktorisoitua hakumuotoa 

Kokoomateokset, joilla ei ole kokoavaa nimekettä

Päänimekkeeksi merkitään sisältyvien teosten nimekkeet. Lisäksi sisältyvien teosten nimekkeet merkitään kenttään 505 tai 700 tai kumpaankin. Tarvittaessa nimekkeistä voidaan tehdä lisäkirjaus kenttään 740.

Aineisto ilman kokoavaa nimekettä (yksi tekijä)

Sisältyvien teosten nimekkeet merkitään siinä muodossa jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Nimekkeet merkitään puolipisteellä erotettuna ( ; ).

ESIMERKKI

100 1# ‡a Itkonen, Tytti, ‡d 1946- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Omavalvonnan toteutuminen vuonna 1996 ; ‡b Omavalvonta Hämeen läänissä ; Oma-valvonta Uudenmaan läänissä / ‡c Tytti Itkonen.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti, ‡d 1946- ‡t Omavalvonnan toteutuminen vuonna 1996.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti, ‡d 1946- ‡t Omavalvonta Hämeen läänissä.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti, ‡d 1946- ‡t Oma-valvonta Uudenmaan läänissä.

245 10 ‡a Pedagogiska frågor i tonårsåldern : ‡b från kunskap till insikt ; Om konstnärligt gestaltad undervisning : att skapa bilder i barnens inre / ‡c Rudolf Steiner.

Aineisto ilman kokoavaa nimekettä (useita tekijöitä)

Sisältyvien teosten nimekkeet merkitään siinä muodossa, jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Kukin vastuullisuusmerkintä merkitään sen nimeketiedon jälkeen, johon se kuuluu. Nimeke/vastuullisuustieto -osiot erotellaan toisistaan pisteellä ja välilyönnillä (. ). 

ESIMERKKI

245 00 ‡a Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle / ‡c Mauno Jokipii. Vammaskosken kivisilta 1915-1990 / Pekka Koskinen.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Jokipii, Mauno, ‡d 1924-2007. ‡t Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Koskinen, Pekka. ‡t Vammaskosken kivisilta 1915-1990.

Nimekkeetön aineisto

2.3.2.10 Nimekkeetön manifestaatio ; 2.3.2.11 Sepitettyjen nimekkeiden merkitseminen

Jos aineistossa itsessään ei esiinny nimekettä, merkitään päänimekkeeksi joko aineiston ulkopuolelta otettu nimeke tai nimeke sepitetään. Valitse sepitetyksi nimeksi lyhyt ja kuvaava nimeke, joka ilmaisee aineiston luonteen ja/tai aineiston aiheen. Aineiston ulkopuolelta otettu nimeke, esim. kustantajan kotisivuilta otettu tieto nimekkeestä merkitään hakasulkeisiin.

Aineiston kuvailussa käytetään aineiston sisältöön sopivaa kieltä ja kirjoitusjärjestelmää.

ESIMERKKI

245 00 ‡a Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pekka Roos astuu virkaansa 13. päivänä huhtikuuta 1994 klo 14 pitäen yliopiston juhlasalissa esitelmän aiheesta Hyvinvointiyhteiskunnan kurjuus.
500 ## ‡a Nimeke puuttuu.

245 00  ‡a [Outokummun Partion jaostohistoriikki].
588 0#  ‡a Sepitetty nimeke.

Rinnakkainen päänimeke

2.3.3 Rinnakkainen päänimeke | Lisäydinelementti

Tiedot rinnakkaisesta päänimekkeestä otetaan mistä tahansa manifestaatioon sisältyvästä lähteestä. Jos päänimekkeen tiedot otetaan manifestaation ulkopuolisesta lähteestä, otetaan rinnakkaisen päänimekkeen tiedot samasta lähteestä.

Rinnakkaiselle päänimekkeelle ei ole MARC 21:ssa omaa osakenttää. Rinnakkaisnimekettä edeltää yhtäsuuruusmerkki ( = ).

Rinnakkainen päänimeke on päänimeke toisella kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä. Rinnakkaisesta päänimekkeestä tehdään lisäkirjaus 246-kenttään.

ESIMERKKI

245 10 ‡a Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 = ‡b Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2014 / ‡c Anni Helldán, Satu Helakorpi, Suvi Virtanen, Antti Uutela.
246 31 ‡a Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2014

245 10 ‡a Tuomioistuinsanasto = ‡b Domstolsordlista = Glossary of court terms = Glossar der Gerichtsterminologie = Vocabulaire de la justice.
246 31 ‡a Domstolsordlista
246 31 ‡a Glossary of court terms
246 31 ‡a Glossar der Gerichtsterminologie
246 31 ‡a Vocabulaire de la justice

245 00 ‡a Sininen lamppu : ‡b näkökulmia lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja sen tutkimiseen = The blue light : aspects of children's literature and its study / ‡c [toimittaja Tuula Korolainen].
246 31 ‡a Blue light : ‡b aspects of children's literature and its study

245 10 ‡a Annual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act. ‡n Part II, ‡p Labour unions = ‡b Rapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l’empire et des syndicates ouvriers. ‡n Partie II, ‡p Syndicats ouvriers.
246 31 ‡a Rapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l’empire et des syndicates ouvriers. ‡n Partie II, ‡p Syndicats ouvriers

245 00 ‡a Stationary source emissions : b determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries. n Part 1, p General aspects = Émissions de sources fixes : détermination des émissions de gaz à effet de serre dans les industries énergo-intensives. Partie 1: Aspects généraux.
246 30 ‡a Émissions de sources fixes : b détermination des émissions de gaz à effet de serre dans les industries énergo-intensives. n Partie 1, p Aspects généraux

Muu nimeketieto

2.3.4 Muu nimeketieto | Lisäydinelementti

Muu nimeketieto otetaan samasta tiedonlähteestä kuin päänimeke. Muualta kuin päänimekkeen tiedonlähteestä löytyvä muu nimeketieto merkitään kenttään 246.

Muu nimeketieto tarkoittaa aineiston päänimekkeen kanssa esiintyvää tai sille alisteisena esiintyvää tietoa. Muu nimeketieto voi esiintyä päänimekkeen, rinnakkaisen päänimekkeen/nimekkeiden tai julkaisuun sisältyvien yksittäisten teosten nimekkeiden yhteydessä.

Muu nimeketieto aloitetaan yleensä pienellä kirjaimella, paitsi jos nimeke alkaa erisnimellä tai päänimekkeen kieli edellyttää isojen alkukirjaimien käyttöä. Muuta nimekettä edeltää kaksoispiste ( : ). Muista nimeketiedoista tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.

ESIMERKKI

245 10 ‡a Bibliografinen valvonta : ‡b johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin / ‡c Vesa Suominen, Jarmo Saarti, Pirjo Tuomi.

245 10 ‡a Filmen i Sverige : ‡b en historia i tiiio kapitel / ‡c Leif Furhammar.
246 1# ‡i Korjattu alanimeke: ‡a Historia i tio kapitel

245 10 ‡a Aatteesta ammatiksi : ‡b puoluetyötä ja punapääomaa : Julius Nurmisen ja Anna Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkukymmeninä / ‡c Pertti Nurminen.

245 00 ‡a Hallusinatsioneja : ‡b vanhoja suomalaisia kauhutarinoita / ‡c toimittanut Juri Nummelin.
246 30 ‡a Vanhoja suomalaisia kauhutarinoita

Rinnakkainen muu nimeketieto

2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto

Rinnakkainen muu nimeketieto otetaan samasta tiedonlähteestä kuin rinnakkainen päänimeke. Jos rinnakkaista päänimekettä ei ole, otetaan rinnakkainen muu nimeketieto päänimekkeen tiedonlähteestä.

Rinnakkaiset muut nimeketiedot merkitään samassa järjestyksessä kuin vastaavat rinnakkaiset päänimekkeet. Rinnakkaista muuta nimekettä edeltää kaksoispiste ( : ).

ESIMERKKI

245 10 ‡a Vastakohtien Itä-Uusimaa : ‡b itäuusmaalaisten mielipiteitä hyvinvoinnistaan ja palveluistaan = Kontrasternas Östra Nylund : östnylänningarnas åsikter om sin välfärd och  servicen / ‡c Anne Eronen, Pia Londèn, Aki Siltaniemi.

245 00 ‡a Kieleen muuttanut ihminen : ‡b Pentti Saarikosken suhde kieleen = Pentti Saarikoski on language.
Rinnakkainen päänimeke/muu nimeketieto voi myös puuttua

Vastuullisuusmerkinnöt

2.4. Vastuullisuustiedot | Ydinelementti

Tiedonlähteet: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuusmerkintö on ydinelementti (jos vastuullisuusmerkintöjä on useampi kuin yksi, vain ensimmäinen vaaditaan). Muut vastuullisuusmerkinnöt ovat valinnaisia, paitsi jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta (SKL 2.4.2). Vastuullisuusmerkintöä edeltää kauttaviiva ( / ).

Vastuullisuusmerkinnöstä voi jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym., poistomerkkejä ei käytetä (SKL).

ESIMERKKI

245 10 ‡a Matkalla maratonille / ‡c Ari Paunonen, Seppo Anttila.
Nimiösivulla myös: taitto Matti Karhula ; kansi Eveliina Tolonen (jätetty pois vastuullisuusmerkinnöstä)

245 10 ‡a .... / ‡c kirjoittajat: Seppo Pehkonen, Markku Leppänen.
Nimiösivulla: Kirjoittajat: urheilufysioterapeutti Seppo Pehkonen Fysioterapia Teramus, liikunnanohjaaja, ammattivalmentaja, urheiluhieroja Markku Leppänen MakeSport Oy (vastuullisuustieto merkitään ilman ammatteja ja työpaikkoja)

Jos vastuullisuusmerkintöön sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, merkitään vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi (RDA 2.4.1.5). Nimien poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta].  Huom.! "xx" tilalle merkitään poisjätettyjen tekijöiden yhteenlaskettu lukumäärä kuvailukielellä. Suomeksi luvut kymmeneen asti kirjoitetetaan (yksi, kaksi ...) ja luvusta 11 alkaen merkitään numeroilla. Ruotsiksi luvut 1-12 kirjoitetaan ja luvusta 13 alkaen merkitään numeroilla. Poistomerkkiä (…) ei käytetä. Jos vastuullisuusmerkintöjä on erittäin runsaasti, niin ne voidaan jättää laskematta ja käyttää ilmaisua [ja muita]. Poimittuihin tietueisiin ei tarvitse lisätä nimiä.

ESIMERKKI

245 14 ‡a The design of sites : ‡b patterns, principles and processes for crafting a customer-centered web experience  / ‡c Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong.
Nimiösivulla kolme kirjoittajaa, kaikki merkitään

245 10 ‡a ... / ‡c Arto Mustajoki [ja kahdeksan muuta].
Nimiösivulla yhdeksän kirjoittajaa, merkitään vain ensimmäinen nimi

Julkaisun ulkopuolelta otettu tekijän roolia selkiyttävä tieto merkitään hakasulkeisiin elementin kielellä. Jos kieltä ei osaa, tieto voidaan merkitä kuvailun kielellä. Poimituissa tietueissa merkintöä ei tarvitse kääntää.

Vastuullisuusmerkinnöstä (245‡c) poisjätettyjä tekijännimiä voidaan merkitä lisäkirjauksiksi kenttiin 700, 710, 711 eli hakutietona voi olla tekijännimi, jota ei näy kuvailussa. Tarkemmat ohjeet tekijöiden merkitsemisestä formaatin pääkirjauskentissä 100/110/111 sekä lisäkirjauskentissä 700/710/711.

Rinnakkainen vastuullisuusmerkintö

2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto

Tiedonlähteet: Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto otetaan samasta lähteestä kuin vastaava rinnakkainen päänimeke. Jos vastaavaa rinnakkaista päänimekettä ei esiinny, päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto otetaan samasta lähteestä kuin päänimeke.

Rinnakkaista vastuullisuusmerkintöä edeltää kauttaviiva ( / ).

ESIMERKKI

245 00 ‡a Suomen teologit 1990 / ‡c julkaissut Suomen kirkon pappisliitto = Teologer i Finland 1990 / utgiven av Finlands kyrkans prästförbund.

100 1# ‡a Keinänen, Timo, ‡d 1945- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Robert Wilhelm Ekmanin Maisema Subiacosta / ‡c Timo Keinänen ; julkaisija: Suomen taideakatemia ; toimittaja: Marjatta Levanto = Robert Wilhelm Ekman's Landscape from Subiaco / Timo Keinänen ; published by The Fine Arts Academy of Finland ; editor: Marjatta Levanto.
246 31 ‡a Robert Wilhelm Ekman's Landscape from Subiaco 

...