Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KenttäLoppupisteErikoissäännöt
010-035EI
036KYLLÄJos pelkkä $a, ei pistettä
037-050EI
051KYLLÄ
052-09XEI
100KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
110KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
111KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
130KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
210EI
222EI
240EI
242KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $y, piste on ennen sitä
243EI
245KYLLÄPiste merkitään myös muun välimerkityksen jälkeen. Loppupistettä ei merkitä, jos kentän lopussa on lyhenne tai alkukirjain, jonka jälkeen on jo piste tai silloin kun loppuvälimerkki kuuluu metadataan.  Ks. esimerkkejä MARC 21 Full -versiosta
246-247EI
250KYLLÄ
251EI
254-256KYLLÄ
257KYLLÄEI suomalaisten sanastojen termeihin
258KYLLÄ
260KYLLÄPääsääntö: $a : $b, $c. Tarkista eri poikkeukset ja välimerkitys MARC 21 Full -versiosta
263EI
264KYLLÄTarkista poikkeukset ohjeesta RDA-sovellusohje (KUMEA)
270EI
300EI
306EI
307KYLLÄ
310EI
321EI
336-338EI
340KYLLÄVain joidenkin osakenttien jälkeen. Tarkista osakentät MARC 21 Full -versiosta
341EI
342EI
343KYLLÄ
344-348EI
351-352KYLLÄ
355EI
357EI
362KYLLÄ
363EI
365-366EI
370EI
377EI
380-388EI
490EI

500-505

KYLLÄ
506KYLLÄosakenttä $f sisältää koneluettavaa tietoa, eikä siihen kuulu loppupistettä. (Eli $f on kentässä 506 kontrolliosakenttä.)
507-509KYLLÄ
510EI
511-518KYLLÄ
520KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
521-526KYLLÄ
530KYLLÄ
532EI
533-534KYLLÄ
535-536EI
538KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
540-541KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
542EI
544-547KYLLÄ
550KYLLÄ
552KYLLÄ
555-556KYLLÄ
561-563KYLLÄ
565EI
567
KYLLÄ osakentän $a jälkeen, EI muiden osakenttien jälkeen
580-581KYLLÄ
583EI
584-585KYLLÄ
586EI
588KYLLÄ
59XEI
600KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
610KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
611KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
630KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
647-651
EI suomalaisten sanastojen termeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ
653EI
654-662
EI suomalaisten sanastojen termeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ
69XEI
700KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
710KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
711KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
720EI
730KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
740KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
751EI
752KYLLÄ
753EI
754KYLLÄ
758EI
760-787
KYLLÄ osakentän $a jälkeen, EI muiden osakenttien jälkeen
800KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä. EI pistettä, jos kenttää loppuu ISSN-tunnukseen.
810KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä. EI pistettä, jos kenttää loppuu ISSN-tunnukseen.
811KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä. EI pistettä, jos kenttää loppuu ISSN-tunnukseen.
830KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä. EI pistettä, jos kenttää loppuu ISSN-tunnukseen.
850EI
852EI
856EI
880Samoin kuin vastaavat kentät
882-887EI
9XXEI

...