Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning

HUOM: Linkit voivat osoittaa muutosten myötä vanhoihin osoitteisiin

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten

...