Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kursen riktar sig till studenter, forskare och personal vid Helsingfors universitet,  HUS och Meteorologiska Institutet.institutet.

Förhandsuppgift

Skapa ett konto till Zotero på zotero.org. Lasta ner Zotero på din dator antingen från Zoteros sidor (egen dator) eller via Software Center (universitetets dator).

...