Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anmälan med e-blankett, välj den kurs du vill delta i i rullgardinsmenyn. Kurserläggstillefterhandenligtöverenskommelsemed de svenskautbildningsprogrammen, hela utbudetsynsinteännu.

Ansvarig enhet

Frågor kan ställas till kouluttaja-lista[at]helsinki.fi
eller direkt till ansvarig lärare kristina.weimer[at]helsinki.fi

...