Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Lägga till Helka i dina inställningar i Google Scholar (instruktionsvideo 0’57’’ på engelska)
  2. Fundera på ditt ämne och vilka ämnesord som beskriver det. Kontrollera dina termer i ALLFO (YSO)-tesaurusen. Skriv upp lämpliga ord på finska och engelska för sina sökningar.

...

På kursen går vi igenom hur man effektivt söker böcker och artiklar framför allt i inhemska och internationella databaser. Vi bekantar oss med bibliotekets ämnesguider. Dessutom jämför vi sökning i olika databaser och ger råd om hur man bedömer sina källors tillförlitlighet. Du kan gärna använda ditt eget ämne i de självständiga övningarna.

Kursen hålls antingen live eller på Zoom som webbinarium. Du får en länk till din e-post innan webbinariet börjar. Delta i webbinariet på en plats där du kan koncentrera dig på att lyssna. Vid behov kan du ställa frågor muntligt eller i chatten. 

Material

Informationsökning för avhandlingsförfattare: nätkurs (MOOC)

...

Anmälan med e-blankett, välj den kurs du vill delta i i rullgardinsmenyn. Kurserläggstillefterhandenligtöverenskommelsemed de svenskautbildningsprogrammen, hela utbudetsynsinteännu.

Ansvarig enhet

Frågor kan ställas till kouluttaja-lista[at]helsinki.fi
eller direkt till ansvarig lärare kristina.weimer[at]helsinki.fi

...