Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

l Uppgifter om serie för manifestationen (R)
Uppgifter om serie och numrering i serie för manifestationen. Seriens huvudtitel, övrig titelinformation, upphovsuppgifter, ISSN och delnummer.

m Uppgifter om doktorsavhandling (R)
Ange akademisk lärdomsgrad, årtal för examensutfärdande och/eller institution som utfärdat examen.

n Uppgifter om manifestationens regionkod (R)
Uppgifter för att identifiera videoskivans eller videospelens regionkoder, för att förhindra användning i spelare från andra regioner.

...