Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning

Tämä on mockup MARC21 RDA sovellusohjeesta ja joistakin KUMEAn ohjeista. Mockupin avulla tutkitaan sivupohjan vaihtamisen vaikutusta dokumentaation luettavuuteen. Kopio otettu 23.3.2021.

ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ OHJEISTUSTA VAAN ALKUPERÄISTÄ


Section
borderfalse


Column
width30%

Tämä sivusto kokoaa...


Tärkeitä linkkejä:

KUMEA (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...

SISKU (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...

MUUSA (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...

TOIKU (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...

Melinda-wiki (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...

Kuvailusääntöpalvelu (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...

Kuvailustandardiryhmä (linkki)

  • tekstiä ... relevantti, koska...


Muut kirjastojärjestelmäkohtaiset tms. ohjeet linkkinä...

Muita MARC 21 -resursseja:

MARC 21 -formaatin suomenkielinen käännös
MARC 21 på svenska
MARC Standards (Library of Congress)
MARC 21 -sovellusohje (ISBD)
Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohje (RDA)


Muita kuvailuohjeita:


Sisällönkuvailuopas
Toimijakuvailuohje
RDA-kuvailuohjeita 
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEAn) ohjeita
 
Melindan toimintaohje  Blog Posts
max10
contenttitles

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARCsov
id1

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Column
width70%

Tämä on MARC 21 -wikialue, jonka avulla on toteutettu RDA MARC 21 -sovellusohjeet Melinda-kirjastoille. Tämä on bibliografisten tietojen (BIB) sovellusohje. Ohjeet on päivitetty keväällä 2016 vastaamaan RDA-kuvailua. Tämän jälkeen ohjetta on tarkennettu ja päivitetty useita kertoja uusien linjausten ja käytäntöjen mukaisiksi. ISBD-kuvailun mukainen ohje on edelleen saatavilla, mutta siihen päivitetään enää vain formaatin muutokset ja säännöistä riippumattomat kuvailun muutokset.

Sovellusohjeet toimivat Melinda-metatietovarannon kuvailun ohjeena, mutta myös muiden kirjastojen kannattaa noudattaa näitä ohjeita yhdenmukaisen kuvailun saavuttamiseksi.

Kaikilla on oikeus lukea ja kommentoida tätä sovellusohjetta. Ks. kiwin käyttöohjeita.

Editointioikeudet on Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) jäsenillä. Käyttäjien kommentit käsitellään  työryhmien kokouksissa. 

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc-posti (at) helsinki.fi.

Sovellusohjeen viimeisimmät päivitykset


Lista tuoreimmista korjauksista tähän sovellusohjeeseen on listattu KUMEAn sivulla Korjaukset MARC 21 -sovellusoppaaseen.


Recently Updated