Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, tenttiminen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Kurssikoodi

Osa 1 78182

Osa 2 78183

Tyyppi

Syventävä opinto

Laajuus

Osa 1 5 op.

Osa 2 5 op.

Suorittaminen

Tilastollisen päättelyn jatkokurssin osan 1 (2008 tutkintovaatimusten
mukaisesti) tenttiminen kevätlukukaudella 2009

...