Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
Esimerkkejä tutkittaville lähetetyistä lomakkeista:

Kaksosen lomake (lähetetty 16-vuotiaalle)
Äidin lomake
Isän lomake
Perhelomake
17-vuotiaan lomake
18-vuotiaan lomake
Nuoren aikuisen lomake (lähetetty 25-vuotiaalle)

Kolmikymppisten lomake (lähetetty noin 35-vuotiaille)

Tutkimus aloitettiin lähettämällä kaksi viikkoa ennakkoon ilmoitus tulevasta tutkimuksesta. Tämä antoi mahdollisuuden tarkistaa osoitteen oikeellisuuden sekä saada tiedon mahdollisista kieltäytymisistä. Tutkimuslomakkeet lähetettiin kaksosille ja heidän vanhemmilleen 16-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuun alussa, paitsi kesä-heinäkuussa, jolloin lomakkeet lähetettiin kuukautta myöhemmin. Nuorten ikä voitiin tällä tavalla vakioida melko tarkkaan. Nuoret olivat keskimääriin 16 vuotta ja 2 kuukautta vanhoja, kun he vastasivat 16-vuotislomakkeeseen. Sama ikä oli tärkeää, koska nuorten alkoholinkäyttö muuttuu iän myötä nopeasti. Lähetettäessä 17-vuotislomakkeita noudatettiin samaa menettelyä kuin 16-vuotislomakkeiden kohdalla. 18-vuotislomakkeet lähetettiin kunakin vuonna neljänä eri lähetyskertana niin, että nuoret olivat keskimäärin 18,5-vuotiaita. Suomen- ja ruotsinkielisille lähetettiin lomakkeet heidän omalla äidinkielellään.

...