Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. DMP-ohjeryhmän vetäjä avasi kokouksen klo 14.03.
  2. Käytiin läpi vuoden 2020 DMP-ohjeen korjausehdotukset ja hyväksyttiin muutokset.
  3. Ohjeen julkaisu: touko-kesäkuussa (Akatemian syyskuun haun myönteiset päätökset vaikuttavat aikatauluun, ei kahta ohjetta päällekkäin)
  4. Päätetty: työryhmän muokkaama ohje on kielentarkistuksen ja käännösten jälkeen valmis Kansallinen DMP-ohje 2021. Ohje julkaistaan Tuuli-toimiston wikissä ja Zenodo-yhteisössä sen valmituttua viimeistään noin toukokuussa 2021 (ks. työryhmän ensimmäisen kokouksen muistio 4.12.2020 https://wiki.helsinki.fi/x/FimYEg).
  5. Soile lähettää uudestaan e-lomakkeen Science Europen arviointimatriisin kääntämisen työryhmään.  E-lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/108796/lomakkeet.html
  6. Työ on tehty.  Arviota työskentelysta ja kehitysehdotuksia ohjetyöskentelyyn voi lähettää Tuulitoimistolle.  Ryhmälle kiitoksia kokemuksesta, työskentelystä aina oppii uusia asioita.  Kiitos vetäjältä runsaasta osanotosta. 
  7. Vetäjä päätti kokouksen 15.43