Child pages
  • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Påbörja tentamen genom att klicka på . Om du inte ser knappen måste du ladda sidan på nytt.

Det kan uppstå rusning på Moodle när tentamen börjar. Då ska du vänta en stund, uppdatera webbläsaren och öppna tentamen igen. 

Om tentamen är tidsbestämd meddelar Moodle hur lång tid du har på dig att slutföra tentamen när du klickar på Tee tentti nytPåbörja försök av testet ny, och Moodle ber dig bekräfta att du vill starta försöket.

...