Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. Selosteen kohde

Wiki, osoite wiki.helsinki.fi

Wiki on Helsingin Yliopiston ja sen yhteistyökumppanien yhteinen työskentelyalusta. Sisältöä tuottavat sekä Helsingin Yliopiston, että yhteistyökumppanien edustajat.

Wiki jakaantuu työtiloihin. Monia työtiloja voi lukea kuka tahansa. Osa työtiloista on vain tiettyjen henkilöiden käytössä. Sisällön tuottaminen vaatii kirjautumisen. Käyttäjän on mahdollista luoda itselleen tunnukset.

2. Selosteen versio

Seloste on viimeksi päivitetty 23.9.2020.

3. Arvioinnin suorittamistapa

Wikin saavutettavuus on arvioitu palvelun ylläpidon toimesta. Olemme käyttäneet hyväksi vuonna 2018 laadittua Atlassianin omaa selvitystä. Selvitys löytyy osoitteesta: https://confluence.atlassian.com/display/ACCESSIBILITY/Confluence+Server+and+Data+Center+VPAT+for+Section+508+compliance

4. Digipalvelun saavutettavuuden tila

Wiki täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

5. Huonosti saavutettava sisältö

5.1 Havaittavuuden puutteet

5.1.1 Kuvilta puuttuu tekstivastineita.

Sivuilla on informatiivisia ja toiminnallisia kuvakkeita, joista puuttuu alt-attribuutti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

5.1.2 Kontrastissa puutteita

Eräiden linkkien väri ei erotu taustasta riittävästi. Pyrimme korjaamaan tämän puutteen pian.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

5.1.3 Virheellisesti merkittyjä listoja

Eräiden listojen HTML-koodi ei ole standardin mukaista. Eräiden listojen otsikkoja ei ole merkitty oikein sivun koodissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

5.1.4 Lomakkeiden elementeiltä puuttuu nimilappuja

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Useilta lomakkeiden elementeiltä puuttuu nimilappu. Joitakin lomakkeiden hallintavälineitä ja niiden näkyvää nimilappua ei ole liitetty toisiinsa. Joitakin hallintavälineryhmiä ja niiden nimilappua ei ole liitetty toisiinsa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

5.1.5 Ruudunlukija ei pysy dialogi-ikkunassa

Ruudunlukija voi eräillä sivuilla siirtyä dialogi-ikkunan ulkopuolelle, kun käytetään nuolinäppäimiä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

5.1.6 Tekstin koon muuttaminen on rajallista

Jos tekstin kokoa suurentaa yli 200 %, tekstiä alkaa kadota näkyvistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen.

5.1.7 Toimisto-ohjelmilla luotujen liitetiedostojen saavutettavuus voi olla puutteellista

Wikiin on lisätty 23.9.2018 jälkeen toimisto-ohjelmilla tehtyjä tiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole tarkistettu.

5.2 Ymmärrettävyyden puutteet

5.2.1 Sivun kielen merkintä puuttuu

Verkkosivun kieltä ei ole merkitty koneluettavalla tavalla.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

5.2.2 Sisällön osien kielen merkinnät puuttuvat

Sisällön osioiden kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.2 Osien kieli

6. Kohtuuton rasite

Wiki on julkaistu vuonna 2008. Siinä oli elokuussa 2020 yli 700 000 sivua sekä tuhansia liitetiedostoja. Kaikki sisällöntuottajat eivät ole Helsingin Yliopiston henkilökuntaa. Helsingin Yliopisto ei voi tarkistaa kaikkia sivuja ja niiden liitetiedostoja. Poistamme puutteita sitä mukaan, kuin niitä havaitaan.

Osa puutteista johtuu Confluence-alustasta, jolla Wiki tuotetaan. Confluence on australialaisen Atlassian Corporation Plc:n tuote. Helsingin Yliopisto ei voi poistaa tai korjata tällaisia puutteita omatoimisesti.  Atlassianin mukaan syksyn aikana on julkaistu, ja tullaan julkaisemaan, parannuksia erityisesti sovellusten saavutettavuuteen liittyen.

7. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Wikissä on toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

8. Puutteista ilmoittaminen

Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Kerro meille havainnoistasi. Toimitamme ei-saavutettavan aineiston pyydettäessä saavutettavassa muodossa.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi

9. Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Helsingin Yliopistolle. Vastaaminen voi kestää 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

10. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000