Child pages
  • Singulaariset integraalit ja Tb-lause, kevät 2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

http://www.helsinki.fi/~tpehyton/Tb/

Sisältö

Alustavasti:

  • singulaarisen integraalilausekkeen tulkinta
  • Haarin kanta ja sen mukautettu versio
  • singulaarisen integraalin analyysi (l. hajottaminen osiin)
  • BMO-avaruus, paratulot ja Carlesonin upotuslause

Ilmoittaudu ensimmäisellä luennolla