Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimus (englanniksi Finntwin 12) aloitettiin syyskuussa 1994. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutusta lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen. Mukana on vuosina 1983-1987 syntyneitä kaksosia ja heidän vanhemmat. 

Aineistosta on julkaistu yli 700 tutkimusta kansainvälisissä tiedelehdissä. Väitöskirjoja on valmistunut noin 90 kappaletta. Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet Helsingin yliopiston lisäksi Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti sekä pienemmillä apurahoilla useat koti- ja ulkomaiset säätiöt. Toimimme yhteistyössä kansainvälisen kaksostutkimusseuran kanssa ja teemme yhteistyötä useiden kaksostutkimusryhmien kanssa.

...

Sivustolla tarjotaan linkkejä erilaisiin kolmannen osapuolen palveluihin. Kaksostutkimus ei vastaa näiden linkkien sisältämän materiaalin oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Kaksostutkimuksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kaksostutkimus sivuja vielä päivitetään ja tietoa sinne lisätään aktiivisesti.