Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aineistosta on julkaistu yli 600 700 tutkimusta kansainvälisissä tiedelehdissä. Väitöskirjoja on valmistunut noin 90 kappaletta. Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet Helsingin yliopiston lisäksi Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti sekä pienemmillä apurahoilla useat koti- ja ulkomaiset säätiöt. Toimimme yhteistyössä kansainvälisen kaksostutkimusseuran kanssa ja teemme yhteistyötä useiden kaksostutkimusryhmien kanssa.

Päävastuun koko tutkimuksesta ovat kantaneet professorit Jaakko Kaprio ja Markku Koskenvuo. Professori Koskenvuo on jäänyt eläkkeelle kesällä 2013.  Suurin osa henkilöstöstä sekä tilat sijaitsevat Helsingin yliopistossa.

...