Child pages
  • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan också flytta dig mellan frågorna med hjälp av rutan Navigation i test, ifall läraren har möjliggjort det. För en tentamen med tidsbegränsning ser du den återstående tiden i Navigation i test-rutan. Du kan markera en fråga för dig själv . En markerad fråga får en röd flagga i Navigation i test-rutan.

Frågor som du har besvarat och sparat är gråa i rutan.


Om det finns avbrott i internetuppkopplingen

Image AddedMoodle sparar dina svar med ett par minuters intervall. Svar som har sparats före ett eventuellt avbrott i internetuppkopplingen finns kvar och du kan fortsätta avlägga tentamen när internetuppkopplingen fungerar igen. Om det sker ett avbrott i internetuppkopplingen ska du alltså först vänta en stund i lugn och ro. Om ingenting händer ska du uppdatera sidan. Navigera tillbaka till tentamen. Du kan fortsätta tentamen genom att trycka på ”Fortsätt med det senaste försöket”. 


Lämna in svaret för bedömning

...