Child pages
  • Miten saan tulostettua keskustelualueen viestit kerralla?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitytty ohje on viety Opettajan oppaaseen.


Moodle näyttää oletusarvoisesti vain yhden keskustelusäikeen eli "keskustelun" kerralla. Tämä hankaloittaa keskustelualueen tulostamista, sillä käyttäjän pitää valita jokainen keskustelusäie erikseen ennen tulostamista.

...