Child pages
  • Solmuteoriaa topologisesti, kevät 2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Solmuteoriaa topologisesti, kevät 2009

Luennoitsija

Vadim Kulikov

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Kurssilla käytetään käsitettä perusryhmä ja siihen liittyviä yksinkertaisia tuloksia,
kuten Seifert-van Kampenin lausetta. Lisäksi pinnallinen käsitys siitä, mitä
on 2-monisto auttaa huomattavasti kurssin alkuun saattamisessa. Luennoitsija lupaa
järkevissä rajoissa ottaa huomioon opiskelijoiden esitiedot, eli esim. Seifert
van Kampenin lause voidaan lyhyesti käydä läpi, mutta perusryhmän määritelmää
ei millään ehditä käymään täsmällisesti.

Periodissa III luennoitava kurssi Solmuteoriaa kombinatorisesti ei ole
esitietovaatimus, mutta olisi hyvä olla motivoivana pohjana.

Luentoajat

Periodi IV, eli viikot 11-17, ti klo 16-18 ja to klo 14-16 Exactumin salissa D123 HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT.

Ensimmäinen luento oli tiistaina 10.3. Viimeinen luento on tiistaina 28.4.

Joka toinen torstai on varattu laskuharjoituksiin.

Torstaina 26.3. ei ollut luentoa. Korvaava luento pidetään pe 3.4.  pienessä salissa C131. Laskuharjoitukset olisivat

tavallisesti torstaina 2.4., mutta poikkeusjärjestelyn takia laskarit ovat sitten perjantaina ja torstaina 2.4.  on normaali luento.

Sisältö

Kesyn solmun eri määritelmien ekvivalenssi.

Ekvivalenssien ekvivalenssi: taustaisotopia, suunnansäilyttävä homeomorfismi, kombinatorinen ekvivalenssi, Reidemeister-evivalenssi.

Yksinkertaisia solmuinvariantteja.

Paloittain lineaarinen kategoria: simplisiaaliset kompleksit, p.l. kuvaukset jne. (lyhyesti)

Seifertin pinnat ja alkusolmut

Solmun komplementin perusryhmä.

Epätriviaali, mutta melkein triviaali villi solmu.

Seifertin matriiseista tulevat invariantit.

Kurssimateriaali

 Kurssimateriaali löytyy kurssin toiselta kotisivulta http://www.helsinki.fi/~kulikov/Solmut.html

Suoritustapa

Tentti+laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia.

Tentti

Keskiviikkona 6.5.2009 klo 13 - 16 Exactumin salissa C123

Kirjallisuus

Luentomuistiinpanot ilmestyvät kurssin aikana. Pohjautuvat kirjoihin
Louis H. Kauffman: On Knots
ja
Gerhard Burde, Heiner Zieschang: Knots.

Laskuharjoitukset

Torstaiksi  19.3. on läksyksi seuraavat luentomonisteiden tehtävät:

I.4,   II.1,   II.3,   II.4,   III.1,   III.2,   III.3.

Laskuharjoitukset perjantaiksi 3.4:

http://www.helsinki.fi/~kulikov/Laskarit2.pdf

Laskuharjoitukset torstaiksi 23.4:

http://www.helsinki.fi/~kulikov/Laskarit3.pdf