Child pages
  • Miksi en pysty muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä opiskelijatilassa?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: täsmensin ohjetta, monistus hoitaa homman

Jos opettaja kokeilee opiskelijatilassa tenttiä, ja lähettää tentin arvosteltavaksi, tenttiin ei enää pysty lisäämään kysymyksiä. Tällöin tentti pitää poistaa, ja lisätä kysymykset uudestaan uuteen tenttiin. Yksittäisten tenttikysymyksiä pääsee edelleen muokkaamaan esimerkiksi korjaamaan kirjoitusvirheet. Ratkaisuna kannattaa monistaa tehty tentti (Muokkaustila päälle > Valitse tentin kohdalta Image Added-painike). Tentin kopioinnissa suorituskerrat eivät kopioidu, mutta tentin asetukset säilyvät, jolloin tämä tapa on opettajan kannalta helpompi kuin tentin poistaminen (silloin pitää kaikki asetukset tehdä alusta asti uudelleen ja lisätä tenttiin kysymykset uudelleen).

Ongelman voi kiertää testaamalla tenttiä muokkaustilan Esikatselu-välilehdellä. Esikatselu-tilassa tentin voi täyttää ja lähettää arvosteltavaksi, ja silti lisätä siihen kysymyksiä myöhemmin.