Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

21 Mistä saan apua DigiCampuksen tekniikassa?

Ks. DigiCampuksen tuki

22 Olisiko vinkata MOOCia,

...

jonka visuaaliseen ilmeeseen on panostettu?

Tässä kolme esimerkkiä: