Child pages
  • Miten voin kopioida sisältöjä toiselta kurssialueelta toiselle?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tätä ohjetta ei enää päivitetä. Ks. ohje Opettajan Moodle-oppaasta.


Tip

Asetukset-lohkon Tuo-toiminnolla voit helposti tuoda haluamasi materiaalit ja tehtävät toiselle kurssialueelle. Tilaa ensin uusi, tyhjä kurssialue ja valitse siellä Tuo. Sinulla pitää olla opettajaoikeudet sille kurssille, jolta sisältöä kopioidaan. Tuo-toiminto kopioi ainoastaan rakenteen ja sisällöt, ei osallistujatietoja tai opiskelijoiden tuotoksia.

...