Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

...

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

...