Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Opettajalinjan työpaja I, kevät 2008
Topologia I

Luennoitsija

FT Okko Kanerva

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aineopintoja.

Luentoajat / teoriatunnit

ma 9-12 C123, ke 12-14 C122 (viikoilla 3-8 ja 11-17; pääsiäisloma 20.-26.3.)

Esitietovaatimukset

Varsinaisia yliopistollisia esitietoja ei oikeastaan tarvita, ennemmin esitaitoja: Useimmille on aikaisempi kokemus yliopistomatematiikan opiskelusta ja matemaattisesta ajattelusta suureksi avuksi tällä melko abstraktilla alalla.

Laskuharjoitukset*

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to

10-12

C123

Lotta Oinonen

Harjoitukset ovat viikoilla 3-9 ja 11-18; pääsiäisloma on viikon mittainen.

Tehtävät (ilmestyvät normaalisti harjoitustilaisuutta edeltävällä viikolla):
t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14 - myös noudettavissa huoneesta C127.

Materiaalia yms.

Kuvaus

Tämä kevään paja on vaihtoehtoinen tapa suorittaa tutkintovaatimusten kohta Topologia I. Se on lähinnä tarkoitettu opettajaksi aikoville, joista suurin osa opiskelee yhdessä pari vuotta. Opiskelu on tavallista ongelmakeskeisempää, ja siinä korostuu vuorovaikutus kaikkien osallisten (oppilaiden ja ohjaajan) välillä. Myös oivaltamisen ongelmaa pohditaan.

Pajan suoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta teoriatunneille (luennoille) ja harjoituksiin, suullisista ja kirjallisista tehtävistä tai töistä sekä kokeista.

Oppimateriaalin runkona on kirja Jussi Väisälä: Topologia I (Limes ry, 4. korjattu painos 2007; vanhempiakin painoksia voi käyttää: erot ovat (suhteellisen harvoja) virheitä, joita on luetteloitu tekijän kotisivulla).

Pajaan voidaan ottaa runsaat 25 opiskelijaa, ilmoittautua voi luennoijalle / ohjaajalle sähköpostitse. Etusija on syksyllä 2007 aloittaneilla ykköspajalaisilla.

Muuta

Kurssilla Analyysi II on pajalaisille tarkoitettu ohjausryhmä (ti 10-12, C129; Anna Kairema) ja laskuharjoitusryhmä (to 8-10, C123; Lotta Oinonen). Ryhmiin ei ilmoittauduta laitoksen yleisessä järjestelmässä vaan pajan kautta.

Lisätietoja pajasta saa esim. sähköpostitse ohjaajalta.