Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analys II
Analyysi II
Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Algebra I
Analyysin harjoitustyö
Geometria
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Logiikka I
Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali
Opettajalinjan työpaja I
Solmuteoriaa kombinatorisesti
Topologia I
Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Data-analyysi
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Second Course in Statistics
Tilastotieteen jatkokurssi
Tilastotieteen johdantokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Lineaariset mallit
Nonparametric Statistics
Pienalue-estimointi
Stationaariset aikasarjat
Tilastollisen päättelyn kurssi
Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari
Application of statistics in engineering

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Alexander-Spanier cohomology
Algebra II
Essential elements of point set topology and polyhedral topology
Homologiateoriaa konkreettisesti
Solmuteoriaa topologisesti
Topologia II
Topological transformation groups II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Fourier-analyysi
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Funktionaalianalyysi II
Quasiregular mappings
Random Fourier series, Gaussian free fields and related topics
Reaalianalyysi I
Singulaariset integraalit ja Tb-lause
Topologiset vektoriavaruudet II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Advanced Topics in Set Theory
Axiomatic set theory 2
Second order logic I

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Evolution and the theory of games
Spatial models in ecology and evolution

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Integraaliyhtälöt
Johdatus inversio-ongelmiin
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Malliavin-laskenta
Stokastiset prosessit
Todennäköisyysteoria

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Sijoitustoiminnan matematiikkaa

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Geometria
Matematiikka ja koulumatematiikka
Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi
Tutkielmaseminaari

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi (osa 1)
Generalized linear models (part 1)

Tutkielmaseminaari (pääaineopiskelijoille)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Computational statistics (A, B, Y)
Genome-wide association mapping (B)
Imputointimenetelmät (A, B, Y)
Longitudinal data analysis (A, B, Y)
Painotusmenetelmät surveyssä (Y)
Phylogenetic data analysis (B)
Pienalue-estimointi (A, B, Y)
Software tools for statisticians (A, B, Y)
Stationaariset aikasarjat (A, B, Y)
Unsupervised machine learning (A, B, Y)

Survey-seminaari

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

...