Child pages
  • 57708

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Yleistetyt lineaariset mallit

Kurssikoodi

57708

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Yleistetyt lineaariset mallit, syksy 2006

Kurssikuvaus

Yleistettyjen lineaaristen mallien perheeseen kuuluu tavallisen lineaarisen mallin lisäksi muunmuassa binääri- ja lukumäärävasteille soveltuvia regressiomalleja. Kurssilla käsitellään mallien yleinen uskottavuuspohjainen estimointi- ja testiteoria, perehdytään tärkeimpiin mallityyppeihin (esim. logistinen ja log-lineaarinen malli) ja harjoitellaan mallien käyttöä R-ympäristössä.

Laajuus

5 op + vapaaehtoinen 3 op harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Tilastollinen päättely (Niemisen ja Saikkosen luentomoniste), Lineaaristen mallien kurssi (esim. Saikkosen luentomoniste) ja näiden kurssien esitiedot.