Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Riskiteoria, syksy 2007

Luennoitsija

dos. Harri Nyrhinen

Laajuus

8 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan aineopintotasoinen kurssi.

Luentoajat

Viikot 36-42 ja 44-47 ti 16-18, ke 16-18 C123, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan vakuutustoimintaa matemaattisesta näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat vahinkoprosessin mallintaminen ja analysointi sekä tähän liittyvät sovellukset. Lisäksi tarkastellaan vakuutusyhtiön vakavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä, ns. vararikkoteoriaa. Opintoja voi täydentää 2 opintopisteen jatkokurssilla loppusyksystä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to

14 - 16

C122

Harri Nyrhinen