Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Riskiteoria, syksy 2007
Riskiteoria, syksy 2009
Riskiteoria, syksy 2011

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan vakuutustoimintaa matemaattisesta näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat vahinkoprosessin mallintaminen ja analysointi sekä tähän liittyvät sovellukset. Lisäksi tarkastellaan vakuutusyhtiön vakavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä, ns. vararikkoteoriaa. Opintoja voi täydentää 2 opintopisteen jatkokurssilla loppusyksystä.

Laajuus

8 op. 1.12.2009 alkaen 10 op.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan aineopintotasoinen kurssi.