Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Johdatus sovellusprojekteihin

Kurssikoodi

57355

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Johdatus sovellusprojekteihin, syksy 2007

Muuta

Kurssiin sisältyy harjoitustöitä. Kurssi esittelee eräitä käytännön sovelluksissa tarvittavia taitoja. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä matematiikan sovellusprojektit -kurssille osallistumiseen.

Laajuus

8 op.